За нас

Сдружение „Планини и хора” е организация с нестопанска цел, която работи в обществена полза. Сдружението изгради и стопанисва въжената градина на Витоша: Парк на предизвикателствата.

Всички дейности, които през годините бяха познати с марката “Планини и хора” от 2016-а година се предоставят от лицензиран туроператор под марката Тренелариум. За информация посетете сайта http://trenelarium.com/

Цели

Основни цели на Сдружението са: популяризиране на неформалното обучение на деца младежи и възрастни хора (обучение чрез опит); насърчаване на устойчивото общуване между човека и природата; повишаване на знанията и уменията, необходими за безопасното осъществяване на височинни дейности и оцеляването в планината; насърчаване и развитие на различни образователни, научни, културни и социални инициативи, популяризиране на преимуществата на алтернативните видове туризъм.

Средства

Средствата, които Сдружението използва за постигане на своите цели са: организиране на обучителни курсове, включващи преходи в планината и използване на методи на неформално обучение за деца, младежи и възрастни; team building. Изпълнение на младежки проекти, свързани с процесите на околната среда и тяхната динамика в зависимост от човешката намеса. Реализиране на програми сред природата за хора в неравностойно положение, чрез които да се повиши тяхното самочувствие, умения за справяне в заобикалящия ги свят и екологична култура. Развиване на различни видове алтернативен туризъм.

Сътрудничество

Сдружението е открито за сътрудничесто с други организации, които работят с хора в планината, институции и физически лица за обмен на информция, идеи и партньорство, на местно и международно ниво.

Създатели

Създатели на Сдружението и активно действащи тренери са Десислава Ангелова и Ивайло Анастасов. Те са натрупали опит в организации като Outwаrd Bound България, Educo България, Develor България, Мотен спорт, компании които развиват човешкия потенциал.

Защо…

Приключение, приятелство, забавления, мечта…

Тези и още много, са  думите, описващи програмите на Сдружение „Планини и хора”.

Защо и ние се захванахме с всичко това?

Отговорът изобщо не е труден. Защото всеки човек има нужда от приключения и приятелства.

А колкото един човек е по-малък, толкова нуждата му от приключения е по-голяма :-)

Заедно с приключението из планините, изкачването на върхове, спането под открито небе, катеренето по скали или въжени градини, търсенето на отдавна изчезнали съкровища или копаенето на снежни пещери, подготвихме програмите така, че всичко преживяно да бъде осмислено и ценните опити – запазени.

За разлика от истинския живот, в нашите програми в планината Витоша или в парк Дендрариума, децата, младежите и големите хора могат докато се забавляват и играят да опитват все нови и нови подходи.

Чрез дискусии около вечерния огън, ние помагаме да се затвърдят натрупаните знания и от всеки следващ, преживян ден да се извадят важни поуки.

Защо използваме популярната дума „приключение”?

Просто, защото тя обединява всичко, което е мистериозно, непознато и неоткрито. Както и фактът, че това е думата, която те кара да мечтаеш и ти дава сили дори в сивото ежедневие да продължаваш напред.

Е, ако сме останали неразбрани, това са програми – тук ще цитираме двама писатели – „които стоплят сърцето и възвисяват духа”.

Потопете се в нашия свят и…

Станете част от голямата усмивка на Сдружение „Планини и хора”.